Resultaat: Resultaat

Hoe staat het ervoor in jullie team?

Er is vertrouwen en bereidheid om kwetsbaarheid te tonen en fouten toe te geven. Meningsverschillen worden constructief besproken en leiden tot betere oplossingen. De teamleden zijn betrokken bij de gemeenschappelijke afspraken en er wordt verantwoordelijkheid genomen.

Alleen kunnen de resultaten binnen het team nog wel beter. Er is mogelijk een gebrek aan focus en effectiviteit, wat kan leiden tot achterblijvende prestaties en ontevredenheid.

Dit kan je herkennen aan:

Wat is jullie doel voor teamontwikkeling?

Jullie doel is om consistente en meetbare resultaten te gaan behalen die in lijn zijn met de gestelde doelen. Er is een sterke focus op het leveren van kwaliteit en het behalen van successen, wat leidt tot een positieve impact en groei.

TIP

  1. Maak alle resultaten openbaar voor de teamleden en maak er een agendapunt van tijdens de vergadering. 
  2. Implementeer een resultaatafhankelijke beloning. Bijvoorbeeld door het team een eigen doelstelling te laten bepalen en een uitje te laten bedenken als beloning bij het behalen van dat doel. 
  3. Laat teamleden een lijst maken met persoonlijke doelen en teamdoelen en check of die overeenkomen.
  4. Formuleer met het hele team een missie waar jullie als team naar willen streven. Vraag bijvoorbeeld aan iedereen wat ooit hun droom was toen ze onderdeel van het team werden en combineer die dromen tot een toekomstgerichte missie.
  5. Vier grote en kleine teamsuccessen.

Download hieronder de uitslag met een praktische oefening voor de volgende stap in jullie teamontwikkeling.