Resultaat: Vertrouwen

Hoe staat het ervoor in jullie team?

Het vertrouwen binnen jouw team lijkt beperkt te zijn. Teamleden voelen zich mogelijk terughoudend om zich kwetsbaar op te stellen en openlijk fouten toe te geven. Dit kan de communicatie en samenwerking belemmeren en de teamdynamiek negatief beïnvloeden.

Dit kan je herkennen aan:

Wat is jullie doel voor teamontwikkeling?

Jullie doel is om het team een atmosfeer uit te laten ademen van diepe onderlinge verbondenheid en vertrouwen. Dan voelen teamleden zich comfortabel en veilig om zich kwetsbaar op te stellen, hun fouten toe te geven en om hulp te vragen. Dit vertrouwen vormt de stevige basis waarop het team kan bouwen en gedijen.

TIP

Tips voor meer team vertrouwen

  1. Moedig het team aan om persoonlijke verhalen te delen tijdens een vergadering. Vraag bijvoorbeeld specifiek aan iedereen om iets te delen wat nog niemand van de andere teamleden van je weet.
  2. Organiseer activiteiten die bijdragen aan meer openheid onder de teamleden, zoals een heidag, een leuk uitje of een teamlunch.
  3. Geef het goede voorbeeld door te laten zien dat kwetsbaarheid en openheid in het team goed zijn. Bijvoorbeeld door te delen welke levenservaringen jou gevormd hebben tot wie je nu bent.
  4. Stimuleer teamleden om elkaar vaker om hulp te vragen. Bijvoorbeeld door mensen aan elkaar te koppelen wanneer ze elkaar kunnen helpen.
  5. Bespreek met elkaar waar iedereen goed in is, maar ook vooral wat iedereen lastig vindt en waar ze hulp bij zouden willen.

Download hieronder de uitslag met een praktische oefening voor de volgende stap in jullie teamontwikkeling.