Resultaat: Betrokkenheid

Hoe staat het ervoor in jullie team?

Er is vertrouwen en bereidheid om kwetsbaarheid te tonen. Fouten worden gemakkelijk toegegeven. Meningsverschillen worden constructief besproken en leiden tot betere oplossingen.

De betrokkenheid van jouw team aan gemeenschappelijke doelen lijkt echter zwak te zijn. Er is mogelijk een gebrek aan betrokkenheid en vastberadenheid om gezamenlijke beslissingen na te leven, wat kan leiden tot stagnatie en gebrek aan vooruitgang.

Dit kan je herkennen aan:

Wat is jullie doel voor teamontwikkeling?

Jullie doel is om het team sterke betrokkenheid te laten tonen aan gemeenschappelijke doelen en beslissingen. Zo ontstaat een diep gevoel van betrokkenheid en vastberadenheid om samen te werken en successen te behalen, zelfs in uitdagende tijden.

TIP

  1. Zorg ervoor dat alle afspraken glashelder zijn en dat iedereen ze begrijpt. Laat bijvoorbeeld eens iemand een lijst met afspraken en verantwoordelijkheden maken. Vraag de rest van het team om de lijst aan te vullen en als die compleet is stemmen jullie met z’n allen voor het akkoord van de lijst.
  2. Nodig teamleden uit om aan te kaarten wanneer iets niet helder is. Vertel dat domme vragen niet bestaan en dat als voor 1 iemand iets onduidelijk is, dat waarschijnlijk voor meer mensen geldt.
  3. Zorg dat nieuwe ideeën complete instemming hebben van alle teamleden. Bijvoorbeeld door democratisch te stemmen, maar daarna wel de input van de minderheid te vragen en die toe te voegen aan het plan. Dit zorgt voor inclusieve besluiten (bekijk hiervoor ook onze Deep Democracy training).
  4. Nodig teamleden uit met nieuwe ideeën te komen. Organiseer bijvoorbeeld een keer een leuke brainstormsessie met creatieve ideeën voor bestaande processen.
  5. Wees er bedacht op dat teamleden niet onnodig lang problemen blijven analyseren en stuur aan op concrete besluiten. Maak daarvoor bij besluitvormingsprocessen gebruik van het BOB-model (zie de oefening hieronder).

Download hieronder de uitslag met een praktische oefening voor de volgende stap in jullie teamontwikkeling.