Team Ontwikkel Scan

De scan bestaat uit 15 stellingen. Geeft per stelling aan in welke mate de uitspraak van toepassing is op jouw team.

1=bijna nooit, 2=af en toe, 3=meestal

Stap 1 van 15

De meeste teamleden zijn gepassioneerd en nemen bij zakelijke besprekingen geen blad voor de mond(Vereist)